Top

B. Hołyst – Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że portal „Kryminalistyka” został patronem medialnym monografii „Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka” autorstwa Prof. Brunona Hołysta.

Nakładem wydawnictwa Difin ukazało się w sprzedaży kolejne 4 wydanie „Psychologii kryminalistycznej”. Różni się ono znacząco od poprzednich wydań. Dodano podtytuł „Diagnoza i praktyka” wskazujący na zakres podręcznika oraz zrezygnowano z omówienia problemów metodologii badań (poprzednio – część druga), zawartego w wydaniu 3. Uwzględniono natomiast wiele nowych problemów istotnych z punktu widzenia psychologii kryminalistycznej.

Przy  omawianiu  zagadnień  motywacji  zachowań  agresywnych  sprawców  przestępstw dodano uwagi dotyczące istoty agresji relacyjnej. Chodzi tu o tendencję do przejawiania zachowań skierowanych na niszczenie relacji społecznych innych osób. Wprowadzono  nową  część  szóstą  Wybrane  zjawiska  społeczne  stanowiące  potencjalne zagrożenia. Dotyczy ona agresji w ruchu drogowym. Ważną problematykę stanowi również destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej – chodzi tu w szczególności o podstawowe emocje, generowanie stanów emocjonalnych, narcyzm, marzenia senne i fantazje, pojęcie uprzedzenia, ignorancję, nienawiść, postępowanie karne, typologię sprawców.

Na uwagę zasługują także manipulacje w relacjach interpersonalnych. W tym zakresie omówiono: pojęcie manipulacji, czynniki kształtujące zaufanie, metody manipulacji, zagadnienie makiawelizmu, wykrywanie kłamstwa, analizę kłamstwa, strategie ustalania prawdy.

Wyjątkową aktualność wykazuje problematyka relacji lekarza z  pacjentem – zwrócono tu uwagę na: prawa pacjenta, tajemnicę lekarską, autonomię pacjenta, pozycję lekarza rodzinnego, efektywność leczenia  i problematykę stresu w pracy lekarza. Nowym zagadnieniem jest również moralność podatkowa. Analizie poddano: obowiązek podatkowy, uchylanie się od opodatkowania, poziom moralności podatkowej, subiektywną sprawiedliwość podatkową.

Ciekawą problematykę przedstawiają zachowania nieproduktywne w miejscu pracy. Wymienić tu należy: ogólne pojęcie zachowań nieproduktywnych, zachowania nieproduktywne jako reakcję obronną, kontrolę w pracy i zapobieganie nieproduktywnym zachowaniom.

Z uwagi na zakres treści nie tylko studenci z wydziałów psychologii, socjologii, prawa i pedagogiki, lecz również pracownicy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości będą mogli zaznajomić się z problemami, które są tak ważne w procesie dochodzenia do prawdy.

Zachęcamy do nabycia książki w księgarni Wydawnictwa Difin.

BRUNON HOŁYST – profesor zwyczajny doktor habilitowany, doctor honoris causa; specjalista w dziedzinach kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii, suicydologii i psychologii kryminalistycznej; profesor, Uczelni Łazarskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor naczelny Wielkiej Encyklopedii Prawa Dyrektor Instytutu Problematyki Przestępczości. Inicjator i założyciel Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (od 1981 r.), Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Członek wielu zagranicznych komitetów naukowych, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Kryminologicznego (w latach 1980–1985 wiceprzewodniczący), od 1978 r. Canadian International Academy of Humanities and Social Sciences, od 1978 r. Canadian Inter-American Research Institute, od 1983 r. International Association for Suicide Prevention. W wielu krajach jako visiting professor prowadził wykłady z zakresu wiktymologii, kryminologaii i suicydologii. Autor ponad 1100 publikacji, w tym Około 80 monografii i podręczników akademickich, które ukazały się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Chinach, Rosji i na Ukrainie.

 

 
 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/kylu007/public_html/krzysztofmomot/public_html/kryminalistyka.org.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399