Top
Stowarzyszenie Inicjatyw
Kryminalistycznych
Popularyzuj osiągnięcia kryminalistyki
razem z nami!
dołącz do nas
dołącz do nas

Nasze cele:

  • pogłębianie i doskonalenie wiedzy kryminalistycznej m.in. poprzez cykliczne publikacje poświęcone kryminalistyce i naukom pokrewnym;
  • popularyzowanie najnowszych osiągnięć kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną, propagowanie rozwoju i zdobyczy kryminalistyki oraz osiągnięć praktyki kryminalistycznej;
  • organizowanie studenckich obozów naukowych, służących pogłębianiu wiedzy teoretycznej i praktycznej, zjazdów i konferencji naukowych, warsztatów, odczytów, prelekcji i szkoleń, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, a także rozwijanie współpracy oraz kontaktów naukowych z pokrewnymi środowiskami i instytucjami w kraju i za granicą;
  • prowadzenie działalności wspomagającej grupy społeczne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, dyskryminowane, wywodzące się ze środowisk kryminogennych, udzielanie pomocy obywatelom stykającym się z przestępczością lub wymiarem sprawiedliwości, a także wspieranie osób objętych działaniami prewencyjnymi i resocjalizacyjnymi.

Zaczynamy już wkrótce.

Już wkrótce przedstawimy zarząd naszej organizacji.

Formularz rekrutacyjny będzie dostępny już wkrótce.