Top
Artykuły dla tagu:
Profilowanie psychologiczne
15.04.2016

Każdy sprawca przejawia określony sposób działania, zwany w literaturze fachowej modus operandi. Ludzie mają tendencję do wykonywania poszczególnych czynności we właściwy sobie sposób. Wielokrotne powtarzanie tych czynności powoduje przyzwyczajenie, od którego człowiek rzadko odstępuje, które zaczyna dominować u danej...

czytaj więcej
09.04.2016

Działanie seryjnych zabójców jest często niepowiązane czasowo i terytorialnie. Standardowy tok myślenia nie pozwala na ocenę całości sytuacji, nie można więc przewidzieć kolejnych aktów przemocy i im zapobiec. Zrodziło to potrzebę znalezienia metody, która umożliwiałaby skuteczne zwalczanie takich zjawisk...

czytaj więcej
12.03.2016

Z zabójstwem wielokrotnym mamy do czynienia wtedy, gdy ofiarą padnie więcej niż jedna osoba. Wielokrotni zbrodniarze nie są jednak jednolitą grupą. Pod pojęciem wielokrotnego zabójcy wyróżnia się w literaturze następujące kategorie: mordercy seryjni, mordercy masowi i mordercy spontaniczni. W...

czytaj więcej
03.03.2016

Ważną rolę w profilowaniu psychologicznym odgrywa podział morderców na zorganizowanych i zdezorganizowanych. Przez lata badań nad zachowaniem seryjnych morderców liczba cech charakteryzujących morderców zorganizowanych i zdezorganizowanych uległa diametralnemu wzrostowi. Przystępując do oceny stopnia zorganizowania przestępcy, specjaliści oceniają fotografie miejsca zbrodni...

czytaj więcej
25.02.2016

Niebagatelny wpływ na seryjnych morderców ma ich dzieciństwo. Według modelu behawiorystycznego zachowanie jest w pełni zdeterminowane przez warunki środowiskowe. Sposób bycia ludzi można zmienić, przekształcając warunki środowiskowe, w jakich żyją. Mimo że dziedziczność może nakładać pewne ograniczenia na efektywność...

czytaj więcej
02.02.2016

Termin „seryjny morderca” po raz pierwszy został użyty w latach 70. XX w. przez agenta FBI Roberta Resslera oraz Roberta D. Kepela. Ich specjalizacją było sporządzanie profili psychologicznych sprawców przestępstw. Zajmowali się w głównej mierze badaniem seryjnych morderców, których liczba w tamtym...

czytaj więcej